Disclaimer en privacy - BouweninLommel.be

Lommel
bouweninlommel.be
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Disclaimer en privacy

Contact

Disclaimer en privacy

Onderstaande regeling is van toepassing op www.bouweninlommel.be. Het gebruik van de website www.bouweninLommel.be houdt in dat de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden geheel en onherroepelijk aanvaardt.


Intellectuele eigendomsrecht

© Copyright 2010 - TREDIS BVBA. Alle rechten voorbehouden. De vormgeving, alle teksten en gegevens van deze site mogen op geen enkele manier gekopieerd of gepubliceerd worden in eender welke vorm.

Betrouwbaarheid

Op deze website bieden wij gratis informatie en tips. Deze gegevens worden door TREDIS BVBA / bouweninLommel.be enkel informatief aangeboden. Hoewel wij de meeste aandacht en zorg besteden aan de inhoud en de opmaak van onze site, kunnen wij de volledig-, betrouwbaar- en nauwkeurigheid hiervan niet garanderen. Daarom bevelen wij je aan beroep te doen op professionele raadgevers, zoals architecten, notarissen, financiële instellingen en andere deskundigen, voordat je een beslissing neemt in verband met de verschillende aspecten van het complexe bouwproces en de aan- of verkoop van een onroerend goed.

Websites van derden
Deze site bevat links naar andere websites. Deze links worden door TREDIS BVBA / bouweninLommel.be enkel aangeboden ter info en voor het gebruikersgemak. TREDIS BVBA / bouweninLommel.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de beschikbaarheid van deze websites van derden.

Aansprakelijkheid

TREDIS BVBA / bouweninLommel.be kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. TREDIS BVBA / bouweninLommel.be kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige en toekomstige inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt.

Privacy policy

TREDIS BVBA / bouweninLommel.be bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. TREDIS BVBA / bouweninLommel.be gebruikt de persoonlijke gegevens, die is aangereikt via onze site, per e-mail of formulier, alleen voor haar eigen commerciële doeleinden en bewaart deze gegevens inclusief bijbehorende correspondentie in zijn archieven. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking.
Door jouw persoonlijke gegevens via onze site (info@bouweninlommel.be of contactformulier) door te geven aan TREDIS BVBA / bouweninLommel.be, stem je in met gebruik van jouw gegevens door TREDIS BVBA / bouweninLommel.be zoals hier vermeld.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu