Wedstrijdreglement 'Doe mee en win!' op bouweninLommel.be - BouweninLommel.be

Lommel
bouweninlommel.be
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wedstrijdreglement 'Doe mee en win!' op bouweninLommel.be

Infogids


Wedstrijdreglement 'Doe mee en win!'

1.   bouweninLommel.be organiseert de wedstrijd 'Doe mee en win'. Deelname aan de wedstrijd is gratis. De wedstrijd voorziet jaarlijks een trekking in het voorjaar, de eerstvolgende trekking is op vrijdag 21 april 2017 .

2.
 Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijd:

  • ben je in het bezit van een bouwvergunning voor een woning  gelegen te Lommel;

  • bouwactiviteiten zijn reeds gestart of starten binnenkort;

  • dien je je in te schrijven via het digitale wedstrijdformulier op www.bouweninlommel.be.  


3.
  De winnaar ontvangt van bouweninLommel.be die hem als winnaar heeft uitgeloot een prijs die bestaat uit een cheque ter waarde van 500,- euro.

4.
  De winnaar zal worden bekend gemaakt op de website www.bouweninLommel.be. Praktische informatie hierover zal tijdig aan de winnaar gecommuniceerd worden.

5.
  De gegevens die ter gelegenheid van deze actie worden verzameld, zullen in de databank van bouweninLommel.be opgenomen worden en zullen voor andere publicitaire acties kunnen worden gebruikt. bouweninLommel.be is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in de eigen databank. In overeenstemming met de wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de deelnemers recht op toegang tot en verbetering van hun persoonsgegevens. De deelnemers kunnen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing doeleinden. Een dergelijk verzet kan worden aangetekend bij bouweninLommel.be op volgend adres: Heide 102, 3920 Lommel. Door inontvangstname van de prijs, aanvaardt iedere winnaar zonder beperking dat zijn naam, voornaam en de gemeente waar hij woont, alsook het bedrag dat hij heeft gewonnen, zullen worden opgenomen in de publiciteit en in de persartikelen over deze wedstrijd en in het algemeen voor promotiedoeleinden zullen worden gebruikt door bouweninLommel.be, zonder dat de winnaar daarom recht heeft op een bezoldiging, auteursrechten of een ander voordeel dan de prijs die hem werd toegekend.

6.
  Door hun deelname aan deze wedstrijd, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien in dit reglement. De beslissingen van bouweninLommel.be kan niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over het reglement van de wedstrijd kan niet schriftelijk of telefonisch worden gecorrespondeerd. bouweninLommel.be behoudt zich het recht voor om de wedstrijd aan te passen, extra trekkingen te organiseren, de duur ervan te wijzigen of de wedstrijd vroegtijdig te beëindigen, zonder enige vorm van compensatie of schadevergoeding. bouweninLommel.be kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor een tijdelijk of permanent technisch probleem waardoor aan de wedstrijd niet kan worden deelgenomen. Bij gebreke aan akkoord door een winnaar met dit reglement zal een nieuwe winnaar worden uitgeloot, zonder enig recht op compensatie. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door bouweninLommel.be worden beslist. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

7.
  Dit wedstrijdreglement kan geraadpleegd worden op de website www.bouweninLommel.be
.

Opgesteld op 30 september 2010 door bouweninLommel.be
energiepremies en subsidies bouwen
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu